Migratzeetarako

Migratzeetarako Estatuaren Idazkaritza da Gobernuak definitutako migratze politika garatzeko arduraduna den erakundea, inmigrazioaren, migratzaileen integrazioaren eta Espainiako hiritarrek kanpoan duten hiritartasunaren alorrean.