Estadístiques

El Ministeri recopila els principals indicadors relatius a les diferents competències que exerceix. Elabora estudis estadístics amb ells i els posa a disposició dels ciutadans per a la seva consulta i anàlisi.